Dokończono prace nad integracją systemu antyplagiatowego z systemem obsługi uczelni "Uczelnia XP" firmy Partners In Progress.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że informacje o podobieństwach w pracy widoczne są bezpośrednio w systemie dziekanatowym. Na tej podstawie odpowiednie komórki organizacyjne uczelni mogą podjąć stosowne działania, np. dopuszczające studenta do obrony, wzywające studenta do poprawienia napisanej pracy lub nawet w przypadku drastycznego plagiatu pracy, stawiające go przed komisją dyscyplinarną.

Zastosowane mechanizmy umożliwią integrację także z systemami dziekanatowymi innych firm, które wyrażą chęć integracji systemów.