Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Specjaliści Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie stworzyli nowatorski i najbardziej szczegółowy system antyplagiatowy w Polsce. Umożliwi to jeszcze skuteczniejsze weryfikowanie samodzielności studentów, piszących prace licencjackie i magisterskie. Dzięki stworzonemu w WSIiZ systemowi osiągnięto podstawowy cel, którym jest wyeliminowanie w jak największym stopniu kopiowania fragmentów prac badawczych. Dzięki programowi można porównywać otrzymany tekst z bazą istniejących już prac dyplomowych, a także z zasobami Internetu. System jest w stanie szybko i niezwykle skutecznie porównywać pracę z kilkoma milionami stron Internetowych. Program szczegółowo sprawdza zawartość skopiowanych fragmentów, a także pozwala uzyskać raport ich procentowej zawartości w całej pracy. Dzięki stworzonemu w WSIiZ systemowi osiągnięto podstawowy cel, którym jest wyeliminowanie w jak największym stopniu kopiowania fragmentów prac badawczych. Dzięki programowi można porównywać otrzymany tekst z bazą istniejących już prac dyplomowych, a także z zasobami Internetu. System jest w stanie szybko i niezwykle skutecznie porównywać pracę z kilkoma milionami stron Internetowych. Program szczegółowo sprawdza zawartość skopiowanych fragmentów, a także pozwala uzyskać raport ich procentowej zawartości w całej pracy.