Innowacyjny system antyplagiatowy w WSIiZ w Rzeszowie

System antyplagiatowy, którego autorami są pracownicy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, to program umożliwiający porównanie prac dyplomowych z bazą wcześniej napisanych i zatwierdzonych prac, a także z zasobami Internetu. Możliwe jest dzięki temu wyeliminowanie nieuczciwego kopiowania treści i umieszczania ich w pracy.


Po każdorazowym użyciu systemu antyplagiatowego, dostępny jest szczegółowy raport, zawierający listę dokumentów lub stron internetowych, których zawartość powtórzyła się w analizowanej pracy, a także procentowy udział w pracy kopiowanych treści.

Wyniki obliczane są na dwa sposoby: pierwszy uwzględnia wszystkie wyrazy znajdujące się w dokumencie, drugi natomiast pomija tzw. wyrazy szumu. Z systemu antyplagiatowego można korzystać jak z serwisu WWW, wprowadzając do niego tekst pracy i otrzymując końcowy raport, lub też można zainstalować go na komputerze. Ta opcja umożliwia dodatkowo tworzenie lokalnej bazy prac dyplomowych. Raport dostępny jest z poziomu strony WWW, co pozwala na przeglądanie go z dowolnego miejsca. Jest to rozwiązanie innowacyjne w porównaniu do stosowanych obecnie na rynku, przez wzgląd na możliwość umieszczania bazy prac lokalnie u klienta.

Dodatkowo, użytkownik może określić, z jakimi pracami ma zostać porównany jego dokument. Mogą to być prace tylko z jego uczelni, z innych uczelni o tym samym profilu, bądź też z wszystkich uczelni, korzystających z serwisu antyplagiatowego.

Jeżeli zajdzie potrzeba sprawdzenia dużej liczby prac, system można łatwo rozbudować. Co ważne, nie skutkuje to spowolnieniem weryfikacji prac, co często można zaobserwować w konkurencyjnych systemach.

 Ponadto, system antyplagiatowy jest zintegrowany z systemem Uczelnia XP i Wirtualna Uczelnia firmy Partners in Progress, dzięki czemu raport ze sprawdzania prac widoczny jest bezpośrednio w systemie dziekanatowym. Istnieje także możliwość integracji systemu antyplagiatowego z dowolnym systemem obsługi dziekanatu.