Wersja demonstracyjna 

 • sprawdzanie tekstu do 5000 znaków- wersja dostępna po zarejestrowaniu.

 

 

 Pakiet "LOKALNA BAZA"

 • lokalny serwis sprawdzający prace
 • lokalna baza danych z pracami
 • niezależność i szybkość działania
 • prace są sprawdzane wyłącznie z lokalna baza danych
 • nieograniczona liczba prac

Opcje: 

 • weryfikacja z zasobami WWW
 • weryfikacja z pracami innych uczelni (zgoda na przesyłanie treści dokumentu do Data Center WSIiZ)

 

 

Pakiet "WWW"

 •  zdalny serwis sprawdzający prace
 • niezależność i szybkość działania

Opcje:

 • weryfikacja z zasobami WWW
 • weryfikacja z pracami innych uczelni (zgoda na przesyłanie treści dokumentu do Data Center WSIiZ)

 

 

Dodatkowe usługi: 

 • możliwość uruchomienia systemu w innych jednostkach (np. serwisy internetowe, wydawnictwa)
 • indeksowanie dostarczonej bazy prac